Bestuur ChristenUnie

Bestuur van de ChristenUnie Enkhuizen en omstreken

 

Theo de Geus

voorzitter

 

Bert Compaan

secretaris ChristenUnie

tel. 0228-318226

secretaris@enkhuizen.christenunie.nl

 

Klaas Kooiman

 

Herman Coumou

penningmeester