Speerpunten

TIJD VOOR VISIE EN DAADKRACHT

Geen herindeling met Drechterland

Westfriesland

Enkhuizen heeft enkele jaren geleden het besluit genomen om verregaand te gaan samenwerken met Stede Broec en Drechterland. Er is omgeschakeld naar één ambtelijke organisatie: de SED. Wij vrezen dat dit een voorbode is van een herindeling naar één grote gemeente. Als we niet ingrijpen, is dat een kwestie van tijd. Het liefst houden we Enkhuizen zelfstandig, maar mogelijk kan dat niet.

We kunnen wel doen alsof er niets aan de hand is, maar wie houdt dan wie voor de gek? Nu kan de koers misschien nog veranderd worden. Onze voorkeur gaat dan uit naar samenwerking met Stede Broec en Andijk. Een herindeling met Drechterland willen we voorkomen, want dan krijg je een onlogisch grote gemeente. (Lees meer hierover in ons manifest, zie onderaan de pagina)

Wonen en welvaart

Prettig wonen houdt in dat je een (eigen) plek hebt om te wonen, maar ook dat je elke maand rond kunt komen. Wij zetten daarom in op:

· (jongeren)appartementen die via een stichting worden aangeboden. Op die manier kan het wel betaalbaar. Daarmee hou je de woningen uit de vrije markt.

· Actieve armoedebestrijding voor inwoners die in een kwetsbare situatie zitten. Het beste is om problemen helpen te voorkomen.

· Ruim baan voor ondernemers. Zij zijn de motor van de samenleving en zorgen voor werkgelegenheid.

Goede en veilige omgeving

Leefbaarheid heeft te maken met veilige en goed verzorgde wijken en buurten. Daarom zetten wij in op:

· Meer investeren in een veilige stad. Meer werk maken van buurtpreventie, extra wijkagent, daadkrachtig optreden

· Veilige fiets- en wandelroutes naar scholen. Onveilige verkeerssituaties moeten sowieso aangepakt worden, maar de schoolroutes verdienen prioriteit want kinderen zijn het meest kwetsbaar.

· Bezuiniging op groenonderhoud terugdraaien. U betaalt genoeg belasting, dan moet het openbaar groen er gewoon verzorgd uitzien.

Gezinsvriendelijke gemeente

Gezinnen vormen de basis van een goede samenleving. Een maatschappij zonder sterke gezinnen is een doodlopende weg. De politiek regelt niet uw gezin, maar heeft wel invloed op de randvoorwaarden. Daarom zetten wij in op:

· Goede schoolgebouwen. Er zijn nog heel wat schoolgebouwen die niet meer voldoen aan de huidige normen. Er moet een goed plan komen want alle kinderen verdienen goed onderwijs in geschikte schoolgebouwen.

· Actieve ondersteuning voor ouders. We zetten in op preventie van (v)echtscheidingen en willen dat (aanstaande) ouders gebruik kunnen maken van ouderschapscursussen.

· Sluiting van de coffeeshop. Er zitten heel wat schaduwkanten aan drugsgebruik. Drugs is rotzooi. Wij zetten in op sluiting van de coffeeshop.

.

Download: Verkiezingsprogramma

Ga hier naar het Manifest Westfriese Bestuurlijke Toekomst

Ga hier naar de Verkiezingspagina