Vragen en bijdragen

Vragen over huisjes, groen en oeverbescherming Enkhuizerzand

camping_Enkhuizerzand.jpgwoensdag 02 maart 2022 10:34 Voorjaar 2021 kwam er zomaar een informatiegebouw van Droomparken waar huisjes werden aangeboden zonder dat er formeel ook maar iets duidelijk was over het uiterlijk van de huisjes. Gelukkig is er toen snel ingegrepen door de gemeente, .. lees verder

Tweede Kamerlid Don Ceder klant bij nieuwe Giftshop van De Baanbreker

DCeder_DeBaanbreker2.jpegvrijdag 18 februari 2022 21:32 Afgelopen week kwam Don Ceder Tweede Kamerlid van de ChristenUnie naar Enkhuizen. Het team van ChristenUnie-SGP Enkhuizen had hem uitgenodigd om te horen hoe een kleine zorgorganisatie als Stichting De Baanbreker moeite heeft om te voldoen aan alle vereisten. De medewerkers hebben Don Ceder hartelijk ontvangen en ze vertelden enthousiast over hun werk. lees verder

Vragen over Ouderschapscursus in Enkhuizen

centrumJeugdGezin.jpgvrijdag 28 januari 2022 19:00 “Als er een kindje komt, worden er ook twee nieuwe ouders geboren,” zegt men wel eens. Juist voor die goede start voor nieuwe ouders met een baby zijn er inmiddels ouderschapscursussen. Daarover hebben wij vragen gesteld aan het College in hoeverre een cursus voor (nieuwe) ouders mogelijk is. lees verder

Optie 'nascheiding' voor ondergrondse containers binnenstad

OndergrondsAfval.jpgdonderdag 23 december 2021 20:34 In de raadsvergadering eind december 2021 lag het Afvalbeleidsplan op tafel in de raad van Enkhuizen. Ook de optie van nascheiding was nu opgenomen zoals we eerder hebben aangedragen. Het voorstel is nu om nascheiding in te voeren in de binnenstad. lees verder

Een visie op Westfriesland over 10 jaar

WF-vlag.jpgvrijdag 17 december 2021 11:42 Hoe ziet West-Friesland er over 10 jaar uit? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan, in de wetenschap dat er veel op de gemeenten in West-Friesland afkomt, in de één nog meer dan in de andere. Een concreet plan voor de bestuurlijke toekomst van West-Friesland is het resultaat. lees verder

Motie groen Kadijken met meer bomen tegen hittestress

Groen_Kadijken2.jpegmaandag 22 november 2021 22:23 Graag willen wij buitengebieden zoals Kadijken verder vergroenen en meer bomen planten langs de tot nog toe kale wegen en hier en daar op een veldje. Dit vinden wij belangrijk om onder meer hittestress tegen te gaan tijdens warme perioden. Daarvoor hebben wij een motie ingediend. lees verder

Voetgangersgebied opgenomen in lokale speerpunten Veiligheid

winkelstraat2.jpgwoensdag 28 april 2021 15:44 In de raad van april 2021 werd de veiligheid in de winkelstraten opgenomen in Nota Integrale Veiligheid bij de lokale speerpunten. Al langere tijd hebben de winkeliers de veiligheid in het voetgangersgebied aangekaart. Daarom heeft ChristenUnie-SGP een amendement ingediend op de nota over veiligheid. lees verder

Motie voor gezinnen aangenomen!

gezin.jpgvrijdag 05 maart 2021 12:43 Afgelopen dinsdag 2 maart hebben wij een motie ingediend ter ondersteuning voor gezinnen bij de Visie Sociaal Domein in Enkhuizen. We hebben het Programma Home-Start onder de aandacht gebracht bij het College .. lees verder

Hertenkamp ook voor minder validen bereikbaar door verhard pad

PadHertenkamp_ookvoorrollator1b.JPGmaandag 08 februari 2021 16:57 Het pad naar het Hertenkamp in het Plantsoen is nu begaanbaar ook voor minder validen met rolstoel of rollator en zo zijn de kinderboerderij, het terras, de natuurtuin en ook Enigmahuis nu beter bereikbaar. lees verder

Motie bij Regiovisie 'Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

huiselijkgeweld.jpgdonderdag 29 oktober 2020 15:05 Afgelopen raad in oktober lag deze Regiovisie op tafel in Enkhuizen. De ChristenUnie-SGP heeft samen met enkele partijen een motie ingediend. We hebben aandacht gevraagd voor kleinere kinderen tot -9 maanden omdat ze (nagenoeg) nog niet in beeld zijn. Daarnaast willen wij de administratie in de zorg lichter maken. lees verder

Vragen over veiligheid in het voetgangersgebied

voetgangersgebiedmaandag 18 mei 2020 22:48 Fietsers en scooters vormen ook nu een probleem in het voetgangersgebied. Verschillende winkeliers geven aan, dat het vaak maar net goed gaat omdat jong én ook oud blijven fietsen. Daarom opnieuw vragen aan het College over dit voetgangersgebied.. lees verder

Training voor startende ondernemers in Enkhuizen

winkelstraat.jpgzaterdag 14 maart 2020 15:50 Er komt een extra training door het Startersloket voor startende ondernemers. Dit werd aangegeven in antwoord 3 maart op onze schriftelijke vragen over OZB en aanpak leegstand. Daarnaast begrijpen we dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op het Ondernemersfonds en dat lijkt ons een goede zaak. lees verder

Jeugdzorg, mij een zorg?!

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema/ChristenUniemaandag 03 februari 2020 16:58 Hoe staat het met de zorg voor onze jeugd? Doen we wel genoeg en.. wat vinden onze jongeren er zelf van? Denk mee op vrijdagavond 7 februari in Medemblik samen met onder meer Joël Voordewind, tweede Kamerlid van de ChristenUnie. lees verder

Nieuwe aanpak leegstand.. hoe zit dat?

winkelsenkhuizen.jpgvrijdag 15 maart 2019 19:24 Er ligt een nieuwe aanpak voor leegstand op de tafel met de vraag om een kwartiermaker in te zetten. Alleen september 2018 is een nieuwe stadscoördinator aangesteld door Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE). Tijdens de commissie hebben wij dit ter sprake gebracht... lees verder

Raad Enkhuizen is het eens: Trouwen kan bijna overal

trouwen.jpgwoensdag 27 februari 2019 13:50 Bijna overal kan men nu trouwen.. alleen niet op de begraafplaats in Enkhuizen. Arnoud Hotting, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, nam deze stelling in en tussentijdse peiling van het Noordhollands Dagblad ondersteunde deze stellingname. lees verder

Duidelijkheid over muziekonderwijs in Enkhuizen!

muziekindeklas.jpgvrijdag 20 juli 2018 12:31 Allereerst willen we onze waardering uitspreken aan alle mensen die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor meer muziek in Enhuizen, via muziekschool of welke instelling dan ook!
In de Kadernota voor 2019 gaat het over subsidies voor muziekonderwijs, daarover enkele vragen. lees verder

Fietsen in de Binnenstad graag, maar niet in de winkelstraten!

fietsen4zaterdag 30 juni 2018 09:55 Afgelopen weken hebben wij verschillende ondernemers gehoord over het fietsen in de winkelstraten in de binnenstad. Er ontstaan echt gevaarlijke situaties door fietsers en ook jongeren op scooters, juist als het druk is met winkelende mensen en kinderen. Fietsen in Enkhuizen zien we graag, maar alleen waar het mag, dus hebben we vragen gesteld aan het college van Enkhuizen.. lees verder

College nogmaals in overleg over verkeerssituatie rondom Klaverweid

Zebrapadvrijdag 20 april 2018 15:02 Dit antwoord geeft Gemeente Enkhuizen in antwoord op onze vragen over de verkeerssituatie kruising Klaverweid en Sebastiaan Centenweg. Afgelopen februari is er namelijk een petitie opgestart voor de verkeerssituatie rondom de Klaverweid. En gelezen de reacties op de petitie is er herkenning onder meer bij bezorgde ouders en buurtbewoners... lees verder