Overzicht

Een lokale partij, ja dat zijn wij!

vlagenkhuizen2.jpg12-03-2022 21:33 12-03-2022 21:33 De ChristenUnie-SGP is echt een lokale partij met lokale mensen. We maken onze eigen keuzes die passen bij de lokale situatie in Enkhuizen. lees verder

Verkiezingskrant Enkhuizen online

krant.jpg08-03-2022 22:54 08-03-2022 22:54 Bekijk ook eens de verkiezingskrant met informatie en waarin alle politieke partijen zich presenteren. Deze is in papieren versie meegegaan met De Drom afgelopen week. Ook online is deze te bekijken.. lees verder

WEEFF gaat langs bij.. Arnoud Hotting!

Weeff_langsbij2.jpg05-03-2022 20:18 05-03-2022 20:18 Op 16 maart kan West-Friesland naar de stembus, voor de gemeenteraadsverkiezingen. WEEFF stelt de lijsttrekkers in alle zeven West-Friese gemeenten aan je voor: lees verder

Vragen over huisjes, groen en oeverbescherming Enkhuizerzand

camping_Enkhuizerzand.jpg02-03-2022 10:34 02-03-2022 10:34 Voorjaar 2021 kwam er zomaar een informatiegebouw van Droomparken waar huisjes werden aangeboden zonder dat er formeel ook maar iets duidelijk was over het uiterlijk van de huisjes. Gelukkig is er toen snel ingegrepen door de gemeente, .. lees verder

Terugblik op afgelopen tijd in enkele woorden

Nieuws1feb22.jpg26-02-2022 20:17 26-02-2022 20:17 Afgelopen week is er huis aan huis een nieuwsfolder in De Drom in Enkhuizen verspreid en mocht u deze gemist hebben dan hierbij een digitale versie. lees verder

Ken je het verhaal van het ratje al?

Ratje_thuis.JPG25-02-2022 21:27 Er is een nieuwsbrief rondgegaan en hier en daar missen per ongeluk enkele blokjes tekst. Bijvoorbeeld die van het ratje, lees meer hierover. lees verder

Tweede Kamerlid Don Ceder klant bij nieuwe Giftshop van De Baanbreker

DCeder_DeBaanbreker2.jpeg18-02-2022 21:32 Afgelopen week kwam Don Ceder Tweede Kamerlid van de ChristenUnie naar Enkhuizen. Het team van ChristenUnie-SGP Enkhuizen had hem uitgenodigd om te horen hoe een kleine zorgorganisatie als Stichting De Baanbreker moeite heeft om te voldoen aan alle vereisten. De medewerkers hebben Don Ceder hartelijk ontvangen en ze vertelden enthousiast over hun werk. lees verder

Erfgoedbeleid op tafel, een mijlpaal voor Enkhuizen

binnenstad_vanboven.JPG18-02-2022 16:51 Voor het eerst ligt er nu erfgoedbeleid op tafel in de gemeenteraad en dat in Enkhuizen met alleen al aan Rijksmonumenten meer dan 300 gebouwen. Onze bijdrage in de commissie vergadering: lees verder

Kerkenvisie en Erfgoedbeleid op de agenda, denk mee!

binnenstad.JPG10-02-2022 22:08 Aanstaande maandag bij de Commissie vergadering staat het Erfgoedbeleid op het programma en een onderdeel daarvan is de Kerkenvisie. lees verder

CU-SGP Enkhuizen maakt taboe herindeling bespreekbaar

Middelpunt_3landen.jpg02-02-2022 16:19 Arnoud Hotting staat in de startblokken voor een nieuwe termijn als lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP Enkhuizen. Daarmee gaat de partij de verkiezingen in met een inmiddels ervaren raadslid. Dat is geen overbodige luxe gezien de vele uitdagingen waar Enkhuizen voor staat de komende jaren. lees verder

Vragen over Ouderschapscursus in Enkhuizen

centrumJeugdGezin.jpg28-01-2022 19:00 “Als er een kindje komt, worden er ook twee nieuwe ouders geboren,” zegt men wel eens. Juist voor die goede start voor nieuwe ouders met een baby zijn er inmiddels ouderschapscursussen. Daarover hebben wij vragen gesteld aan het College in hoeverre een cursus voor (nieuwe) ouders mogelijk is. lees verder

Optie 'nascheiding' voor ondergrondse containers binnenstad

OndergrondsAfval.jpg23-12-2021 20:34 In de raadsvergadering eind december 2021 lag het Afvalbeleidsplan op tafel in de raad van Enkhuizen. Ook de optie van nascheiding was nu opgenomen zoals we eerder hebben aangedragen. Het voorstel is nu om nascheiding in te voeren in de binnenstad. lees verder

Een visie op Westfriesland over 10 jaar

WF-vlag.jpg17-12-2021 11:42 Hoe ziet West-Friesland er over 10 jaar uit? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan, in de wetenschap dat er veel op de gemeenten in West-Friesland afkomt, in de één nog meer dan in de andere. Een concreet plan voor de bestuurlijke toekomst van West-Friesland is het resultaat. lees verder

Motie groen Kadijken met meer bomen tegen hittestress

Groen_Kadijken2.jpeg22-11-2021 22:23 Graag willen wij buitengebieden zoals Kadijken verder vergroenen en meer bomen planten langs de tot nog toe kale wegen en hier en daar op een veldje. Dit vinden wij belangrijk om onder meer hittestress tegen te gaan tijdens warme perioden. Daarvoor hebben wij een motie ingediend. lees verder

Enkele woorden bij de Begroting voor 2022

stadhuis.jpg22-11-2021 20:05 Nu vandaag ligt de Begroting voor 2022 op tafel in de raad, een vooruitblik op de begroting voor het komende jaar. Daarbij geven alle fracties een reactie hierop, onderstaande de bijdrage van ChristenUnie-SGP. lees verder

Chris Stoffer op werkbezoek in Enkhuizen

werkbezoek3.JPG18-11-2021 10:56 Op vrijdag 12 november is Chris Stoffer, Tweede Kamerlid namens de SGP, in Enkhuizen op werkbezoek geweest. Het doel van het bezoek was het informeren van het Kamerlid over de diverse sterke kanten en ook problemen in de gemeente. lees verder

Chris Stoffer -tweede kamerlid SGP- komt naar Enkhuizen

chris_stoffer-2.jpg08-11-2021 20:50 Aanstaande vrijdagavond 12 november hoopt Chris Stoffer, tweede kamerlid van de SGP, met ons na te denken over actualiteiten in Den Haag en in West-Friesland. lees verder

Wij zijn op zoek naar versterking!

Flyer_versterking.jpg28-10-2021 22:55 Hou je ook van meedenken, nieuwe ideeën, de situatie even anders bekijken en denken in oplossingen?
En vindt u of vind jij het belangrijk dat er ook een christelijk geluid klinkt in de raadszaal?
Dan zijn wij op zoek naar jou! lees verder

Vooruitblik over begroting in het komende jaar

Enkhlente_1nw29-06-2021 21:41 Nu vandaag ligt de Kadernota voor in de raad, een vooruitblik op de begroting voor het komende jaar. Daarbij geven alle fracties een reactie hierop in hun beschouwingen, onderstaande de bijdrage van ChristenUnie SGP: lees verder

Monumentale Kastanjes van de Boksewei gered door afwatering

Boksewei_winter.JPG24-05-2021 21:38 Onder de prachtige Kastanjes bij De Boksewei was er lange tijd een groot meer afgelopen winter.
Begin februari heeft onze fractie aan de bel getrokken bij de wethouder en daarop is actie ondernomen. lees verder

Voetgangersgebied opgenomen in lokale speerpunten Veiligheid

winkelstraat2.jpg28-04-2021 15:44 In de raad van april 2021 werd de veiligheid in de winkelstraten opgenomen in Nota Integrale Veiligheid bij de lokale speerpunten. Al langere tijd hebben de winkeliers de veiligheid in het voetgangersgebied aangekaart. Daarom heeft ChristenUnie-SGP een amendement ingediend op de nota over veiligheid. lees verder

Rondetafelgesprek met politiek Enkhuizen

stadhuis.jpg15-03-2021 10:00 Vanaf 19 uur begint Commissie Bofs waarbij vanaf vanavond ook u als inwoner aan de digitale vergadertafel in gesprek kan met de politieke partijen in Enkhuizen. lees verder

Duurzame oplossingen uit Westfriesland onderweg naar Den Haag

KeesMaas_regiorace.JPG15-03-2021 09:00 Raadsleden van de ChristenUnie in Westfriesland hebben zaterdag meegefietst in een estafette naar Den Haag. Met de actie willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde. lees verder

Motie voor gezinnen aangenomen!

gezin.jpg05-03-2021 12:43 Afgelopen dinsdag 2 maart hebben wij een motie ingediend ter ondersteuning voor gezinnen bij de Visie Sociaal Domein in Enkhuizen. We hebben het Programma Home-Start onder de aandacht gebracht bij het College .. lees verder

Hertenkamp ook voor minder validen bereikbaar door verhard pad

PadHertenkamp_ookvoorrollator1b.JPG08-02-2021 16:57 Het pad naar het Hertenkamp in het Plantsoen is nu begaanbaar ook voor minder validen met rolstoel of rollator en zo zijn de kinderboerderij, het terras, de natuurtuin en ook Enigmahuis nu beter bereikbaar. lees verder

Motie bij Regiovisie 'Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

huiselijkgeweld.jpg29-10-2020 15:05 Afgelopen raad in oktober lag deze Regiovisie op tafel in Enkhuizen. De ChristenUnie-SGP heeft samen met enkele partijen een motie ingediend. We hebben aandacht gevraagd voor kleinere kinderen tot -9 maanden omdat ze (nagenoeg) nog niet in beeld zijn. Daarnaast willen wij de administratie in de zorg lichter maken. lees verder

Vragen over veiligheid in het voetgangersgebied

voetgangersgebied18-05-2020 22:48 Fietsers en scooters vormen ook nu een probleem in het voetgangersgebied. Verschillende winkeliers geven aan, dat het vaak maar net goed gaat omdat jong én ook oud blijven fietsen. Daarom opnieuw vragen aan het College over dit voetgangersgebied.. lees verder

Training voor startende ondernemers in Enkhuizen

winkelstraat.jpg14-03-2020 15:50 Er komt een extra training door het Startersloket voor startende ondernemers. Dit werd aangegeven in antwoord 3 maart op onze schriftelijke vragen over OZB en aanpak leegstand. Daarnaast begrijpen we dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op het Ondernemersfonds en dat lijkt ons een goede zaak. lees verder

Jeugdzorg, mij een zorg?!

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema/ChristenUnie03-02-2020 16:58 Hoe staat het met de zorg voor onze jeugd? Doen we wel genoeg en.. wat vinden onze jongeren er zelf van? Denk mee op vrijdagavond 7 februari in Medemblik samen met onder meer Joël Voordewind, tweede Kamerlid van de ChristenUnie. lees verder

Vanavond bijeenkomst in Nieuwe Doelen over Parkeren

Zebrapad30-01-2020 11:11 Vanavond is er in de Nieuwe Doelen een bijeenkomst over Parkeren. Binnenkort staat Verkeer en Parkeren in Enkhuizen op de agenda. Afgelopen jaren is er rondom Verkeer wel van alles aangepakt zoals.. lees verder