Drugsgebruik Enkhuizen in kaart gebracht

11-02-2016 10:09 11-02-2016 10:09

Een week lang heeft het Watercycle Research Instituut KWR onderzoek gedaan naar drugsgebruik in Enkhuizen en wel door middel van chemische analyse van rioolwater. Daaruit blijkt een heel hoog drugsgebruik vergelijkbaar met grote steden en naar verhouding veel speed, vaak gebruikt als partydrugs...

Een deel van de conclusie in hoofdstuk 4.7 van het rapport luidt:

"Het gebruik van amfetamine (speed) is bijzonder hoog in vergelijking met andere steden in Nederland er zijn geen duidelijke aanwijzingen van een dump van illegaal laboratorium afval doordat het niveau gemiddeld hoog is. Normaliter zou er bij dumping een piek zichtbaar moeten zijn die een factor 10-20 maal hoger dan het gemiddelde zou moeten zijn. Het gebruik van MDMA (ecstasy of XTC) in Enkhuizen is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. Voor wat betreft cocaïne is het gebruik in Enkhuizen hoger dan gemiddeld en ontstijgt alleen Amsterdam het gemiddelde gebruik in Enkhuizen. Voor wat betreft cannabis is het gebruik in Enkhuizen vergelijkbaar met het gemiddelde gebruik in de grotere steden van Nederland."

Opmerkelijk resultaat was het heel hoge gebruik van speed in vergelijking met andere steden. Het rapport zegt daarover: "Het weekpatroon laat een duidelijke toename in gebruik zien op dinsdag en zaterdag maar de andere dagen van de week zijn nog steeds gemiddeld een faktor twee hoger dan de andere grotere en kleinere gemeenten in Nederland." En onder meer op basis van het hoge gebruik door de hele week heen sluit men uit dat deze hoge waarden door dump zijn veroorzaakt.

Chemische analyse van rioolwater blijkt een goede aanvulling op de bestaande onderzoekmethodes met enquetes over gezondheid onder jongeren en volwassenen vanuit de GGD. Met chemische analyse omzeilt men sociaal wenselijke antwoorden en wordt een totaalbeeld gegeven waar het met enquetes meestal moeilijk is om alle groepen te bereiken.

Meer info en docs:

« Terug

Archief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden