Erfgoedbeleid op tafel, een mijlpaal voor Enkhuizen

binnenstad_vanboven.JPG18-02-2022 16:51 18-02-2022 16:51

Voor het eerst ligt er nu erfgoedbeleid op tafel in de gemeenteraad en dat in Enkhuizen met alleen al aan Rijksmonumenten meer dan 300 gebouwen. Onze bijdrage in de commissie vergadering:

Goed dat dit ook in de nota benoemd wordt want door: "een disbalans tussen het grote aantal beschermde monumenten en het aantal inwoners van Enkhuizen (circa18.000), is er wat betreft het erfgoed altijd een te geringe ambtelijke capaciteit geweest en is het nooit gelukt om erfgoed beleid te ontwikkelen."

Ik zeg wel eens, 'je kan niet alles bewaren,' in ons huis dan ..en eigenlijk geldt dat soms ook voor gebouwen. Tegelijk zou je idd wel alles willen bewaren, want wat is het jammer dat De Engelse Toren in 1830 is gesloopt omdat men de stenen wel kon gebruiken. Zo is er meer verdwenen. Dus mooi dat er nu beleid op tafel ligt om de rijkdom die we hebben goed te beheren.
Ondersteuning van Provincie
Om die reden zijn we ook wel benieuwd of er ook een mogelijkheid is dat we als regio met vele monumenten in Hoorn en Enkhuizen een gezamenlijke ondersteuning vanuit de Provincie zouden kunnen krijgen. Een aantal uren voor een ambtenaar van de Provincie met specialisatie op het gebied van erfgoed om dit monumentale bezit goed te beheren.
Ondernemers
Voor wat betreft regelingen voor ondernemers zijn we blij met deze mogelijkheid van een stimuleringsregeling dat kan initiatiefnemers net dat steuntje in de rug geven om op een verantwoorde manier aanpassingen aan hun gebouw te doen.
Wel zijn we benieuwd naar de vrijheid van ondernemers in het winkelgebied qua aanpassingen. Het is nu al ingewikkeld om gewoon een zonnenscherm op te hangen.
Van uitstallingen zegt men wel eens dat het een rommelig beeld geeft in een monumentale binnenstad. Wij vinden juist dat het een levendig beeld geeft en gezellige uitstraling. Van Oud Enkhuizen begrijpen we dat het vooral om de gevels van de winkels gaat.
Hoe dan ook, wij vinden flexibiliteit voor ondernemers in de binnenstad echt heel belangrijk!
Kerken
Fijn dat ook de kerkgenootschappen zijn benaderd en zo zijn er vele onderwerpen zichtbaar geworden waar anders de kerkgenootschappen in losse gemeenschappen het hoofd over breken, nu is er een gezamenlijk overleg tussen kerken en gemeente  en dat vinden wij heel waardevol!
Monumentale bomen
Fijn dat ook monumentaal groen wordt meegenomen, een boom vanaf 80 jaar is monumentaal te noemen. Wel is in 2014 al een lijst met waardevolle bomen opgesteld. Dus ik ben benieuwd wanneer deze geupdate gaat worden, de bomen zijn alweer bijna allemaal 10 jaar ouder dus wellicht kan de lijst met monumentale bomen alweer uitgebreid worden.
In de media:
Meer info:

« Terug