Duidelijkheid over muziekonderwijs in Enkhuizen!

muziekindeklas.jpg20-07-2018 12:31 20-07-2018 12:31

Allereerst willen we onze waardering uitspreken aan alle mensen die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor meer muziek in Enhuizen, via muziekschool of welke instelling dan ook!
In de Kadernota voor 2019 gaat het over subsidies voor muziekonderwijs, daarover enkele vragen.

Graag willen we meer duidelijkheid over de nieuwe aanpak vanaf januari 2019 voor muziekonderwijs. Geld voor muziekonderwijs besteden we graag echt aan muziekonderwijs!

Daarbij vinden wij een goede communicatie richting betreffende organisaties heel belangrijk. Aangezien er termijnen zullen gelden voor toekenning van subsidies, zien we graag dat men hier voortvarend mee aan de slag gaat!

Er was al meer en meer samenwerking op dit vlak tussen culturele organisaties. Nu lijkt er ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven in muziekonderwijs en het zou mooi zijn als de verschillende organisaties elkaar -waar mogelijk- nog meer versterken. Daarbij denken we aan scholen en speelzalen en daarnaast aan zang- en muziekverenigingen, culturele instellingen en andere belanghebbenden. Gezamenlijk doel is kinderen en ook hun ouders enthousiast te maken voor muziek!

In de Kadernota staat over Muziekonderwijs opgenomen in punt 6 over subsidieplafonds 2018/2019 het volgende: "Cultuureducatie en cultuurparticipatie onder jeugd: muziekonderwijs voor jeugd (budgetneutraal). Voorgesteld wordt om het budget van € 53.000 dat beschikbaar is gekomen na de opheffing van de GR Muziekonderwijs, onder het subsidieplafond ‘muziekonderwijs’ toe te voegen. Zo kan dit bedrag op een andere manier worden ingezet voor muziekonderwijs voor vooral jeugd. Ook kan het betrokken worden bij een verdere ontwikkeling van het Cultureel Netwerk of een Culturele Infrastructuur, waarbij vraag en aanbod qua cultuureducatie beter op elkaar worden afgestemd."

Nu de Kadernota 2018/ 2019 is vastgesteld hebben wij als fractie enkele vragen hierbij:

  1. Hoe ziet het communicatietraject over subsidie aanvraag muziekonderwijs eruit richting belanghebbenden zoals scholen, speelzalen, muziekverenigingen en andere organisaties?
  2. Aan welke termijnen en doelstellingen dient men te voldoen voor toekenning van subsidie? Is het bijv. alleen voor gezamenlijke projecten of ook voor muziekonderwijs op de scholen zelf?
  3. Wie gaat er over toekenning van subsidies? Gaat dit via de gemeente of een selectiecommissie?
  4. Wat wordt er bedoeld met afstemmen van cultuureducatie in het kader van muziekonderwijs? 
  5. Betreft het een incidenteel bedrag of een structureel bedrag? Met andere woorden, hoe gaat men op de langere duur muziekonderwijs garanderen?

In de media:

CU-SGP wil duidelijkheid over Muziekonderwijs in Enkhuizen, Noordhollands Dagblad, 25 juli 2018

Meer:

Vragen en antwoorden over Muziekonderwijs in Enkhuizen, juli 2018 op deze site

 

« Terug