College nogmaals in overleg over verkeerssituatie rondom Klaverweid

Zebrapad20-04-2018 15:02 20-04-2018 15:02

Dit antwoord geeft Gemeente Enkhuizen in antwoord op onze vragen over de verkeerssituatie kruising Klaverweid en Sebastiaan Centenweg. Afgelopen februari is er namelijk een petitie opgestart voor de verkeerssituatie rondom de Klaverweid. En gelezen de reacties op de petitie is er herkenning onder meer bij bezorgde ouders en buurtbewoners...

Jaren terug heeft de gemeente al verbeteringen doorgevoerd en zo zijn er palen en bloembakken geplaatst en ook is het zebrapad verplaatst. Toch is de verkeerssituatie rondom de school aan de Klaverweid kennelijk nog niet optimaal. Daarom hebben wij vragen gesteld hierover aan het College. Want op een mooie dag is er meestal niets aan de hand en zeker niet als er een toezichthouder staat te surveilleren.

Maar vooral als het regent en het donker is in de morgen dan is het soms toch echt wel gevaarlijk!

De verkeerssituatie rondom de kruising Sebastiaan Centenweg en Klaverweid is te onderscheiden in 3 aparte knelpunten:

  1. Afgezien van de zebra wordt ook veel gebruik gemaakt van de plaats bij de bloembakken om over te steken naar school, maar tegelijk stoppen er vaak auto.s om kinderen uit te laten stappen en is er ook nog doorgaand verkeer.
  2. De zebra wordt soms over het hoofd gezien en dus ook de wachtende kinderen en de snelheid die auto.s daar kunnen bereiken op de weg is te groot.
  3. De afslag van de Sebastiaan Centenweg naar de P-plaats aan de Klaverweid wordt vaak genomen als een afslag van de snelweg, meestal aan eind van de dag door buurtbewoners.

In oktober 2017 hebben wij deze verkeerssituatie bij kruising Klaverweid en Sebastiaan Centenweg al aangedragen bij behandeling Actualisatie Verkeersplan Enkhuizen 2017 - 2025 in Commissie Grondgebied dmv. technische vragen. Want deze verkeerssituatie kwam wel naar voren als serieus knelpunt aangedragen door het burgerpanel. Toch is het niet opgenomen in de Lijst met projecten, vastgesteld in de raad van november 2017. Daarom hebben wij gevraagd naar de reden daarvan.

In de antwoorden van het College onlangs, hier te lezen, staat o.m. als antwoord: "..We willen u meedelen dat de oorzaak van de klachten veelal niets te maken heeft met de herinrichting, maar met het verkeersgedrag van ouders..."

Toch zijn wij van mening dat je ook met enkele aanpassingen de situatie zou kunnen verbeteren, zoals:

  • De situatie van de zebra opnieuw bekijken aangezien de zichtbaarheid vanaf een kant slecht is ivm de brug vanaf het Koperwiekplein. Mensen trekken net op in de auto en dan ligt er ineens een zebra.
  • Overzicht kruising Klaverweid verbeteren met duidelijke lijnen op de weg en
  • Bestaande situatie verbeteren zoals oversteken naast de bloembakken veiliger maken en
  • Doortrekken van de stoep langs de sebastiaan centenweg om de afslag van de snelweg de wijk in onmogelijk te maken (punt 3).

Wij vinden dat het College ook zou moeten kijken naar wat ze zelf zouden kunnen verbeteren in plaats van problemen afschuiven.

Gelukkig meldt het College ook: " Wij gaan nogmaals contact opnemen met de school en onderzoeken of we het gedrag van de ouders kunnen beïnvloeden en de verkeerssituatie kunnen verbeteren." En: "Op korte termijn zullen wij contact opnemen met de melder en de school."

In de media:

Enkhuizen: ’Onveiligheid bij school vooral door verkeersgedrag ouders’, Noordhollands Dagblad 4 april 2018

Meer over Verkeersplan:

« Terug