Besluit Drom: toch ook verbouwing door steun vanuit Provincie

Drom_winter1woensdag 05 december 2012 10:04

Tijdens de raadsvergadering gisteravond stond opnieuw de Drommedaris op de agenda in Enkhuizen. Besloten is de renovatie en verbouwing toch door te laten gaan, omdat doorgaan op de oude voet geen optie was. In het verleden werden activiteiten gedoogd door de brandweer, maar na een verbouwing gelden de nieuwste vereisten op het gebied van brandveiligheid. Alleen renoveren zou niet genoeg zijn om er activiteiten te laten plaatsvinden zoals eerder wel kon. En voor alleen renoveren of achterstallig onderhoud wegwerken om vervolgens de deuren te sluiten, worden geen subsidies meer gegeven. En met subsidies van derden wordt de totale investering voor de gemeente aanzienlijk lager.
De bijdrage van Arno Noorman in de raad: “Over dit dossier hebben we gemengde gevoelens.”

  • Aan de ene kant was CU/SGP initiatiefnemer en trekker voor het amendement van mei 2011 waarin een volledige verbouwing van de Drom onder voorwaarden mogelijk werd gemaakt. Dan zou het toch tot blijdschap moeten stemmen dat dit nu dan alsnog mogelijk blijkt te zijn?
  • Echter, aan de andere kant is er verbazing en toch ook wel irritatie over de door de wethouder gevolgde koers na het raadsbesluit van 3 juli 2012. Wij zijn van mening dat er geen woord spaans in het genomen raadsbesluit van 3 juli 2012 staat. Het is letterlijk dezelfde tekst uit een eerder raadsvoorstel van het college. Als dan gesteld wordt dat het besluit niet duidelijk was, kunnen wij alleen maar concluderen dat het raadsvoorstel van mei 2011 ook dezelfde onduidelijkheid heeft gehad.
  • Op 3 juli 2012 hebben wij gekozen voor uitsluitend het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat was, op dat moment, voor ons de enige logische keuze omdat door de wethouder niet was voldaan aan de in het amendement gestelde randvoorwaarden. De wethouder heeft daar toen anderhalf jaar de tijd voor gehad en het was niet gelukt.
  • En nu liggen er twee voorstellen op tafel waarvan de meest uitgebreide ons het minste gaat kosten. Sterker nog, de volledige verbouwing gaat ons exact kosten waar we ons in het amendement van mei 2011 garant voor hebben gesteld. En ondanks onze gevoelens over de gang van zaken vinden wij het een prestatie dat alsnog aan de voorwaarden van het amendement is voldaan, er is hard aan gewerkt.
  • Dat bleek ook wel tijdens de informatie-avond: de voorbereidingen hebben tot op heden al een vorstelijk bedrag gekost. Ook daarover weer gemengde gevoelens, maar het voordeel daarvan is dat de boel door- en doorgekauwd is op prijzen en risico’s, waardoor naar verwachting van de wethouder de post onvoorzien waarschijnlijk zelfs kan vrijvallen. En dat is het punt waarop mijn controle ophoudt en ik op de mening van deskundigen moet afgaan: ik kan de bouwtechniek en hieraan verbonden risico’s niet zelf inhoudelijk beoordelen.

Resumerend:

  • We zijn ontstemd over de gang der dingen na het raadsbesluit van 3 juli 2012, maar dat staat voor ons los van een inhoudelijk oordeel over de gedane voorstellen.
  • Volledige verbouwing is door de forse subsidies van met name de provincie de goedkoopste optie voor de gemeente, en in onze ogen ook de minst risicovolle, omdat alleen die optie door- en doorgekauwd is door de techneuten op risico’s en tegenvallers. Alleen wegwerken van achterstallig onderhoud is duurder en ook risicovoller.
  • Er is echter wel een goedkoper alternatief dat niet is genoemd in het raadsvoorstel: dranghekken om de Drom, wachten tot ie in elkaar zakt, en dan de resten opruimen. Dat is voor CU/SGP echter geen reële optie.
  • Het gesprek met het bestuur van stichting cultureel centrum de Drom was ook belangrijk voor onze oordeelsvorming, met name de bereidheid en de financiele mogelijkheden om een verbouwde Drom in te richten en te exploiteren. Een telefoongesprek met een van de leden van het comite van aanbeveling bevestigde voor ons het commitment aan het welslagen van dit project.
  • Wij hebben daarom een voorkeur voor voorstel 2 dat wil zeggen, toch renoveren en tegelijk ook verbouwen.

Lees ook:

« Terug