Tegenbegroting voor 2013 vanuit oppositie - coalitie uit elkaar

verkeersbordwoensdag 14 november 2012 10:40

De oppositie kwam met een alternatieve begroting en Arno Noorman lichtte dit toe gisteravond in de voortzetting van de begrotingsvergadering in Enkhuizen. Dit was in reactie op het collegevoorstel om onder meer de belastingen te verhogen. Eerder was de coalitie als geheel al met een tegenbegroting gekomen, maar de afstand tot de oppositiepartijen was te groot. Daarom kwam er een eigen voorstel.
Uiteindelijk hebben de coalitiepartijen hun steun aan het college opgezegd en viel de minderheidscoalitie uit elkaar.

Het verschil was zo groot dat een gezamenlijke tegenbegroting er gewoon niet in zat, al bij voorbaat niet. En dat is dus gebleken tijdens de raadsvergadering.

Het alternatief vanuit de coaltie van VVD66 en CDA en Nieuw Enkhuizen zocht de bezuinigingen nadrukkelijk ook in de sociale voorzieningen ten behoeve van bijv. minima (P6 taakstelling van 69.000 euro) en juist niet in feestweken zoals de Waterweken of onderhoud van de stad zoals de herinrichting van het Verlaat en de Karnemelksluis. Deze en meerdere posten bleken dus ook onbespreekbaar. Bovendien zou een extra bezuiniging voor de muziekschool -bovenop de al bestaande taakstelling- ook volgens de wethouder zo hoog zijn dat deze zou leiden tot sluiting van de muziekschool.

Een overzicht van bezuinigingen voorgesteld vanuit de coalitiepartijen, dat zijn VVD66 en CDA en Nieuw Enkhuizen:

De oppositie daarentegen zocht juist naar mogelijkheden in de begroting om het sociale beleid van Enkhuizen intact te laten (geen taakstelling op P6) en ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te ontzien en dus in 'eigen vet' te snijden, alhoewel dat ook hele lastige keuzes met zich meebrengt. Maar daarmee stonden de denkrichtingen van oppositie en coalitie al vanaf begin haaks op elkaar.

Het bedrag te bezuinigen op genoemde posten is bewust hoger zodat tegenvallers opgevangen kunnen worden. Daarbij zijn de genoemde bedragen niet de totaal bedragen voor die posten, maar zijn het taakstellingen zoals voor de weekmarkt, het wijkbeheer en 'impuls opvoedondersteuning' om de kosten naar beneden te halen en het is zeker niet de bedoeling om ze helemaal op te heffen. De AWBZ-pakketmaatregel betreft het project Eropaf, waar al veel bezwaren tegen bestonden. Verder is het bedrag (P4, 1 ton) voor onderhoud bruggen e.d. uitgesteld alleen voor 2013, dus slechts een jaar.

Een overzicht van posten voorgesteld door de oppositiepartijen ChristenUnie-SGP, SP, PvdA, Fractie Quasten, Groenlinks, Fractie Langbroek:

Nu gaat het om een minderheidscoalitie in Enkhuizen - al vanaf 2010 waren het 8 raadsleden in de coalitie van VVD66,  NE en CDA tegenover 9 raadsleden in de oppositie en laatst met ontstaan van fractie Langbroek werd het 7 ten opzichte van 10 raadsleden (meer in Beschouwingen voor 2011).

Daarmee werd als snel duidelijk dat de tegenbegroting van de coalitie het onderspit zou delven. En -formeel nog voordat het besluit over de begroting was genomen- vonden de coalitiepartijen het nodig om hun steun aan het college op te zeggen. Helaas.

   
   

« Terug