Beschouwingen ten aanzien van begroting voor 2013

verkijkendinsdag 06 november 2012 20:45

Vanavond ligt de programmabegroting van 2013 op de raadstafel en daarop geven alle partijen een reactie in de vorm van zogeheten beschouwingen. Hieronder leest u een samenvatting van onze beschouwingen met een verwijzing naar de complete versie.

Stellingnames over de begroting voor 2013 hadden we al eerder gegeven. Onze eerste stellingname is om de lokale lasten voor burgers en bedrijven niet te verhogen, zoals we al aangekondigd hadden bij de Kadernota 2013 in juni van dit jaar. Overigens stonden we destijds alleen als fractie met deze stellingname en we zijn blij te constateren dat we inmiddels volgers hebben gekregen op dit punt.

Hier dus een samenvatting van onze beschouwingen over de programmabegroting voor 2013 en de complete versie leest u hier.

Onze waardering voor al diegenen die aan deze documenten hebben gewerkt, het resultaat mag er zijn.
Met name de trends en ontwikkelingen per beleidsveld en de paragrafen geven ons een goed beeld van de context waarin we de cijfers moeten zien. Maar die cijfers zelf geven ons echter niet zoveel houvast: wat is de wereld daarachter? Wij willen niet meer detailcijfers, maar wel het gevoel “in control” te zijn op de beoogde beleidseffecten. Dat vergt wat van ons: duidelijkheid geven over de gewenste effecten, maar ook van de wethouder.

Wij vinden het te prijzen dat de wethouder bij ieder van de fracties z’n oor te luister heeft gelegd over de bezuinigingen. Minstens zo te prijzen is dat alle fracties hierop duidelijk en constructief hebben gereageerd. En ga er vervolgens maar aan staan om van al die wensen chocola te maken.
Het zal niet verrassen: dat is naar onze mening slechts ten dele gelukt. Ik heb hier een paar opmerkingen over.

Bezuinigingen

In de bezuinigingstaakstelling is een inschatting opgenomen van het effect van de rijksbezuinigingen. Dat is verstandig en prudent, want in Den Haag lijken ze vooral met elkaar bezig te zijn waardoor de gemeenten nu al een paar jaar in onzekerheid verkeren over bezuinigingen en voorgenomen decentralisaties. Beter vroegtijdig een vage schatting dan bij gebrek aan duidelijkheid je kop in het zand steken.
Wij denken echter dat het opgenomen bedrag van 500.000 euro voor de effecten van rijksbeleid niet toereikend is. Dat vonden we al en nu, na lezing van het regeerakkoord helemaal.

Uit eigen kring komen onheilspellende geluiden over grootschalige vervangingen van bruggen, beschoeiingen en andere kunstwerken en dat we vanaf 2013 jaarlijks eigenlijk 775.000 euro meer in de onderhoudsvoorzieningen zouden moeten stoppen. Die opmerking staat er nu nog redelijk vrijblijvend in, maar ik vrees dat dit bedrag over een jaar keihard is .
Kortom, wij vrezen net als vorig jaar, dat de ombuigingstaakstelling te laag is.

Ook stellen wij voor:

  • om het college met 1 wethouder in te krimpen na de verkiezingen van 2014 en
  • om de lasten voor burgers en bedrijven niet verder verhogen.

Lees meer over:

  • de herinrichting van Verlaat en Karnemelksluis
  • de bezuinigingstaakstellingen voor de grote 4 subsidieontvangers
  • het zwembad

en nog meer in de complete versie van de beschouwingen over de begroting voor 2013

« Terug