Drie maanden voor De Drom

poortjedinsdag 13 maart 2012 22:05

Afgelopen commissievergadering is er wel gesproken over De Dromedaris, maar er is geen definitief besluit genomen. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP dit alsnog aan de orde gesteld in de raadsvergadering deze avond. De wethouder heeft toegezegd dat er voor de zomer een besluit genomen kan worden over het renoveren dan wel verbouwen van De Drom.

In de laatste raadsbrief is het volgende “voorstel” opgenomen:

"Wij verwachten op basis van alle in de komende tijd nog beschikbare komende informatie, beschikkingen en onderhandelingsresultaten in juni wel een concreet raadsvoorstel aan u te kunnen voorleggen."

Dit voorstel heeft formeel geen status. Verder is het onbevredigend, dat hierover geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarom hebben we wethouder Boland gevraagd toe te zeggen, dat de raad uiterlijk in haar vergadering van juli 2012 een besluit kan nemen over de Drom, zodat we kort daarna daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan.

Deze toezegging heeft hij gedaan, dus voor de zomer komt er duidelijkheid over het renoveren en/of verbouwen van de Drom.

Arno Noorman

« Terug