De consument en zijn mondiale voetafdruk

ecologischevoetafdrukmaandag 17 juni 2013 09:39

Afgelopen dinsdag stond de Kadernota voor 2014 op de agenda en alle fracties hebben daarop hun reactie gegeven in de vorm van 'algemene beschouwingen'. Die gingen - net als de landelijke politiek - veel over bezuinigingen, niet voor het eerst en niet voor het laatst.
Kijken we alleen daarnaar, dan worden we er somber van. Toch hebben deze omstandigheden - naast pijnlijke maatregelen en situaties voor veel mensen - ook positieve gevolgen...

Materiëel gezien neemt de consumptie nu af, ofwel we kunnen minder kopen. Daar staat wel wat tegenover op immaterieel vlak:

  • Individualisme zal afnemen en juist relaties met familie, buren en vrienden worden weer belangrijker.
  • Spullen worden nu langer gebruikt of hergebruikt. En al zouden we er langer voor moeten werken, het schijnt dat we met werken -parttime!- meer kans hebben om gezond oud te worden. Maar dan moeten die banen er wel zijn natuurlijk!
  • Stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en water gaan verspilling tegen. En als je kijkt hoeveel voedsel er elk jaar nog de GFT ingaat... 'De consument' is daarbij wel de grootste verbruiker!
  • We gaan steeds bewuster (geen) vlees eten, vanwege bewustwording en stijgende prijzen met als gevolg dat er minder oerwouden omgaan voor productie van ons varkensvoer.

Deze resultaten zijn niet in geld om te rekenen, maar zeker wel belangrijk! Want hiermee neemt onze totale consumptie af en wordt onze mondiale “footprint” kleiner en dat zijn goede stappen richting een betere wereld, en die begint … bij onszelf, want die consumenten, dat zijn jij en ik!

Interessant filmpje over recyclen wereldwijd:

Dinsdagavond zal de vergadering over de Kadernota verdergaan met de bespreking van voorstellen tot wijzigingen vanuit de verschillende fracties.

Herma Compaan

Meer informatie:

"De soja-industrie van Brazilië is belangrijk voor de nationale economie, maar tegelijkertijd zorgt het nog steeds voor veel grote ecologische en maatschappelijke problemen, zoals het gebruik van pesticiden, illegale houtkap direct of indirect voor de grootschalige sojateelt, en uitputting van landbouwgrond. Niet alleen Brazilië is hiervoor verantwoordelijk, maar ook Nederland als 's werelds nummer twee soja-importeur moet deze negatieve gevolgen van de sojateelt hoog op de agenda zetten. " aldus LA Ruta, journalisten over voortgang milleniumdoelen in Latijns-Amerika.

« Terug