Motie bij Regiovisie 'Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

huiselijkgeweld.jpg29-10-2020 15:05 29-10-2020 15:05

Afgelopen raad in oktober lag deze Regiovisie op tafel in Enkhuizen. De ChristenUnie-SGP heeft samen met enkele partijen een motie ingediend. We hebben aandacht gevraagd voor kleinere kinderen tot -9 maanden omdat ze (nagenoeg) nog niet in beeld zijn. Daarnaast willen wij de administratie in de zorg lichter maken.

Met dit document leggen we de basis voor een gezamenlijke visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord.

De ChristenUnie-SGP heeft het initiatief genomen om samen met de SP en CDA en ook Enkhuizen Vooruit een motie op te stellen. Komende tijd zal de Uitvoeringsnota opgesteld worden komende tijd en daarin zullen details rondom doestellingen worden vastgelegd.

We hebben met nadruk gevraagd om aandacht te hebben voor onderstaande punten bij het opstellen van de Uitvoeringsnota:

  1. verlichting van administratiedruk voor de werkvloer daarbij rekening houdend met het belang van meetbare (smart) doelen;
  2. de termijn van de uitvoeringsnota te verlengen tot en met 2024 want het jaar 2020 is al bijna voorbij;
  3. in het uitvoeringsplan moeten de definities vooraan staan zodat duidelijk is dat eenieder het over hetzelfde heeft;
  4. met nadruk wordt rekening gehouden met kleinere kinderen tot -9 maanden omdat ze (nagenoeg) nog niet in beeld zijn
  5. in het uitvoeringsplan moet een evaluatiemoment of -momenten worden opgenomen voor de raad;
  6. het verdrag van Istanbul¹ onder meer over huiselijk geweld is in 2016 wet geworden in Nederland. Leg de uitvoeringsnota naast het verdrag en kijk welke elementen er nog missen, zoals de VNG ook aangeeft;
  7. neem in het uitvoeringsplan mee dat er naar geslacht wordt geregistreerd, want alleen dan kan men de goede hulp en ondersteuning bieden voor zowel daders als slachtoffers, zoals in dit verdrag aangegeven.

Zowel de nota als genoemde punten konden rekenen op instemming van college en de hele raad van Enkhuizen, waarvoor dank!

Meer:

« Terug