Vragen over Ouderschapscursus in Enkhuizen

centrumJeugdGezin.jpg28-01-2022 19:00 28-01-2022 19:00

“Als er een kindje komt, worden er ook twee nieuwe ouders geboren,” zegt men wel eens. Juist voor die goede start voor nieuwe ouders met een baby zijn er inmiddels ouderschapscursussen. Daarover hebben wij vragen gesteld aan het College in hoeverre een cursus voor (nieuwe) ouders mogelijk is.

Kansrijke Start

Begin januari 2022 is men vanuit GGD Noord-Holland Noord begonnen met afleggen van prenatale huisbezoeken, in het kader van landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Preventie begint namelijk al voor de geboorte bij -9 maanden, of zelfs eerder. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1000 levensdagen van een kind uit te dragen en er actief op in te zetten.

Ouderschapscursus

Als er een kindje komt, worden er ook twee nieuwe ouders geboren,” zegt men wel eens. Juist voor die goede start voor nieuwe ouders met een baby zijn er inmiddels ouderschapscursussen. Een voorbeeld daarvan is de cursus ontwikkeld in 2021 door OudersInc, waar steeds meer gemeenten bij aanhaken, zie Oudersinc.nl/gemeenten.

Ook worden er veel mooie cursussen vanuit GGD Noord-Holland Noord aangeboden aan ouders via de jeugdgezondheidszorg in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Enkhuizen.

In de praktijk gaat men vaak pas zoeken naar een cursus als er al problemen zijn gekomen in opvoeding of relatie. Vanuit preventie wil men graag voorkomen dat problemen ontstaan, nog voor men op zoek gaat naar een bijpassende cursus. Al tijdens de zwangerschap en ook vlak na de geboorte zou men de ouder(s) actief kunnen uitnodigen voor een ouderschapscursus.

Vragen

  1. Kunnen (aanstaande) ouders bij het CJG in Enkhuizen terecht voor een ouderschapscursus?
  2. Zo ja, welke mogelijkheden worden geboden en hoe wordt een cursus actief onder de aandacht gebracht van ouders?
  3. Zo nee, kunnen ouders wel een ouderschapscursus volgen wanneer Gemeente Enkhuizen zich aanmeldt bij OudersInc? En is de Gemeente daartoe bereid?
  4. Heeft het college de intentie om een ouderschapscursus als middel ter preventie op te nemen in nieuw beleid voor Sociaal Domein?

Zie ook :

Meer hierover :

 

« Terug