Motie groen Kadijken met meer bomen tegen hittestress

Groen_Kadijken2.jpeg22-11-2021 22:23 22-11-2021 22:23

Graag willen wij buitengebieden zoals Kadijken verder vergroenen en meer bomen planten langs de tot nog toe kale wegen en hier en daar op een veldje. Dit vinden wij belangrijk om onder meer hittestress tegen te gaan tijdens warme perioden. Daarvoor hebben wij een motie ingediend.

Om te kunnen meten hoeveel ruimte bomen innemen in de wijk wordt de grootte van boomkronen gebruikt. Daarvoor heeft men nu een doel gesteld, een norm. In het Omgevingsprogramma Bomen wordt de norm voor de grootte van boomkronen in de toekomst op 15% gesteld. Dat betekent dat in een toekomstige nieuwbouwwijk het doel voor bedekking door boomkronen is gesteld op 15% van de ruimte.Groen_Kadijken

Dus er is een norm gesteld voor de minimale omvang voor boomkronen in een nieuwe wijk en dit wordt met redenen als hittestress en wateroverlast onderbouwd. En niet voor niets. We weten inmiddels hoe belangrijk bomen zijn onder meer tijdens hete zonnige dagen en ook om wateroverlast te verminderen.

Vervolgens wordt in hetzelfde rapport voor bestaande buitengebieden zoals Kadijken gesteld dat 5% kroonbedekking past bij het landschappelijke karakter ..en dat men dus geen rekening houdt met de nieuwe 15% norm. Uiteraard zal het moeilijk zijn om de 15% te halen in de al bestaande nieuwbouwwijken.

Toch willen wij het college wel graag oproepen om buitengebieden zoals Kadijken verder te vergroenen en meer bomen planten waar mogelijk, ook buiten de hoofdwegen op de vele veldjes. Deze verdere vergroening past volgens ons ook zeker in het polderlandschap. Men zou kunnen denken aan snelgroeiende inheemse poldersoorten, die in relatief korte tijd het polderlandschap versterken.

Met meer bomen en verdere vergroening van Kadijken zal men in elk geval de hittestress tijdens warme dagen kunnen verminderen.

De SP, VVD en Enkhuizen Vooruit waren tegen en de rest voor dus deze motie is met 10 stemmen voor en 7 tegen aangenomen!

  • Meer info:
  1. Motie Vergroening in Kadijken
  2. Agenda vergadering, zie onder punt 6 bij besluitvorming en stemming de voorliggende moties en amendementen bij de begroting voor 2022.

« Terug