Vooruitblik over begroting in het komende jaar

Enkhlente_1nw29-06-2021 21:41 29-06-2021 21:41

Nu vandaag ligt de Kadernota voor in de raad, een vooruitblik op de begroting voor het komende jaar. Daarbij geven alle fracties een reactie hierop in hun beschouwingen, onderstaande de bijdrage van ChristenUnie SGP:

Ruim een jaar lang hebben te maken met een internationale pandemie COVID19, waarbij onder veel omstandigheden aanpassingen gedaan moesten worden in directe of indirecte zin. Om het te verwoorden achten we niet noodzakelijk daar het alle mensen betrof. Bedrijfsleider of medewerker, oud of jong. iedereen heeft de gevolgen of beperkingen ondervonden. Wat gaat er dan een streep door al onze planningen, ideeën, idealen en zekerheden. Leeft bij ons het besef hoe klein we zijn als mens?
Dankbaar mogen we opmerken dat er stapsgewijs versoepeld kan worden. Geachte lezer, ten diepste mogen we opmerken dat God de Schepper van alle dingen een wending schenkt. Hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen, leven we met de overtuiging dat alles verbonden is aan Gods zegen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar hen van wie dierbaren ontvallen zijn, van harte sterkte en kracht toegewenst.Enkhlente_1nw

Raad en college
Ook in onze politieke werkzaamheden zijn de gevolgen en littekens zichtbaar. digitaal vergaderen, dossiers on-hold en weinig fysiek overleg met de fracties. Toch kunnen we weer fysiek vergaderen in kasteel Violinde. Dit tot vreugde van onze fractie. Ook mogen we dankbaar zijn voor het herstel van onze burgemeester, we wensen hem verder herstel en gezondheid toe dat hij zijn ambt naar hartenlust mag uitvoeren. Nu we het laatste jaar voor de verkiezingen ingaan kunnen we prima leven met het feit dat het college bestaat uit burgemeester en twee wethouders. Het hoog oplopen van kosten en het termijn van inwerken heeft ons doen besluiten hier akkoord mee te gaan.

Kadernota
Lees hier verder over Financiën, Toekomst organisatie SED, GR-en, Jeugdzorg en Homestart, Rereatieoord Enkhuizerzand, P-plaats Flevolaan, Winkelstraten, Scholen, Beschoeiingen, Hertenkamp en verhard pad, biodiversiteit en maaibeleid .. lees verder.

Tot slot
Maatregelen vanwege corona, overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, verplichte opgaven als omgevingswet en regionale energiestrategie maken het het politieke speelveld behoorlijk onevenwichtig. Het maximale moeten innen en het minimale daarvoor leveren is geen strategie en komt niet ten goede van u als inwoner.

Anderzijds leven we in een bevoorrecht land betreffende welzijn en welvaart. Daar draagt een ieder aan bij waarvoor dank!

In het bijzonder willen we iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet ten nutte van anderen in Enkhuizen en in Oosterdijk: Brandweerlieden en KNRM-ers en tegelijk ook de ‘stille rapers’ en mensen die helpen in de buurt, juist in tijden van eenzaamheid zo waardevol.
We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening! En tot slot wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe!Enkhlente_3nw

Meer info:

« Terug