Monumentale Kastanjes van de Boksewei gered door afwatering

Boksewei_winter.JPG24-05-2021 21:38 24-05-2021 21:38

Onder de prachtige Kastanjes bij De Boksewei was er lange tijd een groot meer afgelopen winter.
Begin februari heeft onze fractie aan de bel getrokken bij de wethouder en daarop is actie ondernomen.

De meeste bomen kunnen niet maandenlang met de voeten in het water staan. De majestueuze Haagbeuk dichtbij de Hertenkamp en de Kastanje die het laagst staat, hebben na deze winter de grootste moeite om weer in blad te komen.

Boksewei_winter

Wel is de grond structureel ontwaterd door het graven van greppels en nu zijn die prachtige bomen toch weer uitgelopen. Daar zijn wij dankbaar voor. Tegelijk blijft nog de vraag of de bomen die het laagst staan volledig herstellen.

De Boksewei werd gelijk ook omgeploegd, dat was ons niet bekend. Wel is het mooi dat het trapveldje structureel verbeterd is met nieuwe drainage. Binnenkort is het gras hersteld en kan het traditionele potje voetbal op de Boksewei op een verbeterd veld gespeeld worden.

Oorzaak van het vele water is waarschijnlijk de grondverplaatsing bij het Hertenkamp waardoor het water nu anders afloopt. Daarbij was er ook nog eens heel veel regen gevallen en zo ontstond een groot meer op de Boksewei in het Wilhelminaplantsoen.

College hierover in hun antwoord op schriftelijke vragen:

"Begin februari heeft een raadscommissielid de toenmalige wethouder geattendeerd op het feit dat een groep bomen op de Boksewei in een grote plas water stonden. Er werd gevreesd over het voortbestaan van de bomen. Na deze melding hebben de groenbeheerders geconcludeerd dat voor het behoud van de bomen spoedig een structurele oplossing gezocht moest worden. Het graven van een wadi/greppel is de meest doelmatige maatregel. Omdat het trapveldje ook aan een onderhoudsbeurt toe was is besloten om werk met werk te maken en tevens het trapveldje op de knappen door deze opnieuw te profileren, te draineren en in te zaaien." 

Lees verder hierover in:

Schriftelijke vragen en antwoorden Werkzaamheden Boksewei, van Enkhuizen Vooruit.

« Terug