Vragen over veiligheid in het voetgangersgebied

voetgangersgebied18-05-2020 22:48 18-05-2020 22:48

Fietsers en scooters vormen ook nu een probleem in het voetgangersgebied. Verschillende winkeliers geven aan, dat het vaak maar net goed gaat omdat jong én ook oud blijven fietsen. Daarom opnieuw vragen aan het College over dit voetgangersgebied..

Jongeren fietsen vaak in groepen door de straat en jeugdige scooterrijders geven nog even extra gas.. totdat er een kind de winkel uit rent, je moet er niet aan denken”.

Zomaar een opmerking van een winkelier. Andere ondernemers bevestigen dit beeld dat jong en ook oud blijven fietsen.winkelstraat.jpg

Vandaar de volgende vragen, zie ook Schriftelijke Vragen:

  1. Herkent het College dit probleem en bespreekt men dit in overleg met ondernemers? En stimuleert u handhavers om zelf in gesprek met winkeliers na te vragen hoe het gaat?
  2. Zijn er in 2018 en in 2019 boetes uitgedeeld door Boa’s voor het negeren van het voetgangersgebied door op fiets of scooter te rijden? Zo ja, hoeveel boetes waren dat?
  3. Hoe is handhaving op het voetgangersgebied in de winkelstraten opgenomen in het nieuwe takenpakket?
  4. Handhaving is de ene kant, maar het voetgangersgebied (plus zebra) beter aangeven lijkt ons ook belangrijk. Een drempel of andere fysieke maatregel, een extra markering in het wegdek en eventueel het voetgangersgebied verkleinen lijken ons goede mogelijkheden hiervoor. Welke opties acht het College mogelijk om herkenbaarheid van het gebied te verbeteren?
  5. Hoe denkt het College zelf over verbetering van de veiligheid in deze winkelstraten?

Nu in deze bizarre tijd met Corona voorjaar 2020 is het uiteraard rustig in het winkelgebied, wel kijken we graag alvast vooruit naar nieuwe tijden. Onlangs is er voor handhaving door Boa’s een nieuwe termijn ingegaan. Op dit moment wordt een nieuw Lokaal Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Daarom brengen we nu het voetgangersgebied in het winkelcentrum in de binnenstad opnieuw onder de aandacht.

In de media:

Lees ook:

Meer over de gestelde vragen:

Eerder op deze site:

« Terug